meisje met grijze hoodie staat in de klas, ze heeft schriften onder haar arm
image/svg+xml

Privacy

Bij Levvel nemen we je privacy serieus. Om je te kunnen helpen hebben we persoonlijke gegevens nodig van jou en je ouders of opvoeders. Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. En verzamelen we alleen de gegevens die we écht nodig hebben. Op deze pagina lees je er meer over.

Welke gegevens worden er van mij verzameld?

Als je bij ons in behandeling komt krijg je een eigen dossier. Dit dossier is digitaal en goed beveiligd. Hierin verzamelen we de gegevens die we nodig hebben voor jouw behandeling of begeleiding. Het gaat om:

 • Persoonsgegevens van jou, je ouders of opvoeders, andere gezinsleden of andere betrokkenen. Denk aan namen, adressen en geboortedata.
 • Bijzondere persoonsgegevens van jou en betrokkenen. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over jullie situatie, wie bij jouw gezin horen en hoe het met jullie gaat.
 • Het plan van aanpak (bij jeugdhulp) of het behandelplan (bij jeugd-ggz)
 • Belangrijke verslagen van wat er goed gaat en waar we met elkaar verder aan gaan werken.

Wie heeft toegang tot mijn dossier?

Alleen deze medewerkers van Levvel mogen in het dossier kijken:

 • hulpverleners die direct met jou werken,
 • de managers van deze hulpverleners, als dat nodig is,
 • medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de administratie en de dossiers.

Deze mensen hebben allemaal geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze alleen informatie mogen delen met andere mensen als ze daarvoor toestemming krijgen van jou, of van je ouders of voogd. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan mogen je ouders of voogd toestemming geven. Ben je tussen de 12 en 16 jaar? Dan is toestemming van jou en je ouders of voogd nodig. Als je 16 of ouder bent, mag je helemaal zelf beslissen of je toestemming geeft.

Er zijn een paar uitzonderingen. Met sommige mensen mogen we bepaalde gegevens delen zónder toestemming. Bijvoorbeeld met de Jeugdbescherming, de klachtencommissie, het tuchtcollege (SKJ), de rechter, de Inspectie gezondheidszorg en jeugd, jouw gemeente of zorgverzekeraar. En met Veilig Thuis, als wij vinden dat dat nodig is voor de veiligheid van jou of jouw gezin. We delen met deze instanties alléén de gegevens die nodig zijn. We overleggen zoveel mogelijk vooraf met jou welke gegevens we delen en waarom.

Mag ik mijn dossier lezen?

Dat hangt af van je leeftijd:

 • jonger dan 12? Dan heb je toestemming nodig van je ouders of verzorgers om je dossier in te zien. Jouw ouders mogen zelf zonder jouw toestemming je dossier bekijken.
 • tussen de 12 en 16 jaar? Dan heb je toestemming nodig van je ouders, maar hebben jouw ouders óók toestemming nodig van jou als zij jouw dossier willen inzien.
 • 16 jaar of ouder? Dan heb jij geen toestemming van je ouders meer nodig, maar zij wél van jou.

Iedereen mag altijd vragen welke informatie wij over hem of haar hebben opgeslagen. Je ouders mogen dus vragen welke persoonsgegevens we van hen hebben verzameld (ook als jij al 16 jaar bent).

Mag ik een kopie van mijn dossier?

Wil je een kopie van je dossier hebben? Dat kan. Je krijgt alleen een kopie van de stukken van het dossier die je ook mag lezen. Vraag het aan je hulpverlener of behandelaar.

Mag ik mijn dossier laten aanpassen?

Dat mag als je toestemming hebt om het dossier te lezen (zie de vraag hierboven). Is dat zo? Dan mag je:

 • je eigen mening toevoegen of wijzigen
 • fouten corrigeren
 • delen uit het dossier laten wissen, of het hele dossier laten verwijderen (wij beslissen dan of dit kan)

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

We bewaren dossiers in ieder geval 20 jaar. Als het nodig is voor de behandeling of begeleiding bewaren we ze langer, tot ze niet meer nodig zijn.

Pleegouders en privacy

Als je pleegouder wilt worden, maken wij een pleegouderdossier voor jou aan. Dat dossier wordt na het einde van de samenwerking nog 20 jaar bewaard. Als je als aspirant-pleegouder geen samenwerking aangaat met Levvel, bewaren we je dossier nog 2 jaar. Tenzij het noodzakelijk is om gegevens langer te bewaren in het kader van de hulpverlening of ons bedrijfsbelang.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Wij willen kinderen en ouders zo goed mogelijk helpen. Met behulp van wetenschappelijk of intern onderzoek kijken we hoe we onze hulp kunnen verbeteren. Als je door Levvel begeleid wordt, kan je gevraagd worden om mee te werken aan zo’n onderzoek. De gegevens uit het onderzoek kunnen ons veel leren over de hulpverlening. In de wetenschappelijke publicaties worden nooit herleidbare persoonsgegevens gebruikt. En als we bij een intern onderzoek gegevens uit dossiers halen, vragen we daar eerst jouw toestemming voor. Of we gebruiken alleen gegevens die niet herleidbaar zijn. Je mag zelf bepalen of je wilt meewerken aan een onderzoek, het is nooit verplicht.  

Nieuwsbrief

Via deze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Voor het maken en versturen van de nieuwsbrief gebruiken we LaPosta. We hebben een verwerkersovereenkomst met LaPosta afgesloten om jouw privacy te beschermen. Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de uitschrijflink. Als onderdeel van het pleegouderschap ontvangen pleegouders een speciale pleegoudernieuwsbrief. 

Website

De volledige privacyverklaring voor websitebezoekers lees je hier.

Cookies

De Levvel website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden. Als je onze website bezoekt, worden ze opgeslagen in de browser van je computer, telefoon of tablet. Je leest er alles over in de privacyverklaring voor websitebezoekers

Aanmeldformulier website

De website van Levvel en het aanmeldformulier voor hulpverlening zijn zo beveiligd dat alleen medewerkers van Levvel met speciale toestemming en geheimhoudingsplicht kunnen lezen wat er wordt ingevuld.

Meer weten?

Lees meer over hoe we met jouw privacy omgaan in ons privacybeleid. Kijk ook eens op jeugdconnect.nl/privacy. Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders over privacy in de jeugdhulp.

Vragen of klachten?

Wil je inzage in jouw dossier? Vraag dit dan aan bij jouw hulpverlener of behandelaar.

Heb je een vraag, opmerking of klacht over ons privacybeleid? Neem dan contact op met Eva Ran:  
e.ran@levvel.nl

Zij is ‘Functionaris Gegevensbescherming’ en controleert of Levvel zich houdt aan de wetten en regels voor privacy.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij omgaan met jouw gegevens en jouw rechten met betrekking tot deze gegevens?

Download ons privacybeleid (PDF)

Privacyverklaring voor websitebezoekers