Vraag direct hulp aan
image/svg+xml

Vraag direct hulp aan

Ben je een arts? Of hulpverlener van een jeugdteam, wijkteam, Veilig Thuis, instelling voor jeugdbescherming of jeugdreclassering? Dan kun je een kind of jongere aanmelden voor hulp bij Levvel. Als je iemand aanmeldt gaan wij ervan uit dat je dit doet met toestemming van de betrokkenen. Bij kinderen tot 16 jaar is toestemming van de gezaghebbende ouders of voogd nodig. Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zelf toestemming geven.
 

Ben je een ouder, dan kun je ook zelf je kind aanmelden voor hulp. Je hebt daarvoor wél een verwijsbrief van een arts nodig. Of een beschikking van de gemeente.

Aanmelden

Een kind of jongere aanmelden voor hulp

Met het online aanmeldformulier kun je als hulpverlener of ouder op een veilige manier een kind of jongere aanmelden. Huisartsen kunnen ook aanmelden via Zorgdomein (alleen voor jeugd-ggz).

Aanmelden voor hulp 

Aanmelden via Zorgdomein

Aanmelden voor netwerkpleegzorg

Aanmelden bij Levvel5

Voor wie is Levvel?

Hoe snel start de behandeling?


Een kind of jongere aanmelden voor netwerkpleegzorg

Als een kind of jongere niet meer thuis kan wonen en er binnen het netwerk een mogelijk pleeggezin is. Levvel onderzoekt dan of dit een geschikte plek voor het kind of de jongere is.

Aanmelden netwerkpleegzorg

 

Een kind of jongere aanmelden voor Levvel5

Betreft de aanmelding een kind of jongere met complexe problemen in combinatie met een lichte verstandelijke beperking? Levvel5 is dé specialist voor deze doelgroep. Levvel5 is onderdeel van Levvel, echter we opereren vooralsnog als 2 aparte organisaties en daarom zijn er 2 aparte aanmeldroutes. Wil je een kind of jongere aanmelden voor Levvel5? Dat kan hier:

Aanmelden bij Levvel5

 

Vragen?

Meer weten over het aanmelden, of wil je eerst met iemand overleggen? De medewerkers van het aanmeldteam helpen je graag verder:

088 054 70 01

aanmelden@levvel.nl